Spetsialistide üksikteenuste hinnakiri 45 min./vastuvõtt (+ transpordikulu 0,30 eur/km kliendi asukohta sõidul)

 • Psühholoog 65 eur/esimene 60 eur/teine 55 eur/korduv
 • Füsioterapeut 60 eur/esimene 55 eur/teine 50 eur/korduv
 • Sotsiaaltöötaja 60 eur/esimene 55 eur/teine 50 eur/korduv
 • Tegevusterapeut 60 eur/esimene 55 eur/teine 50 eur/korduv
 • Psühhiaater 75 eur/esimene 70 eur/teine 65 eur/korduv
 • Vaimse tervise õde 60 eur/esimene 55 eur/teine 50 eur/korduv
 • Lapsehoid 25 eur/esimene 20 eur/teine 20 eur/korduv
 • Tõendid, hinnangud 5 eur lk

Meeskonnateenused

Spetsialistide meeskonnateenuste hinnakiri 45 min./vastuvõtt

 • 3-liikmeline meeskond (Avertan OÜ keskusest väljaspool) 290.-
 • 3-liikmeline meeskond (Avertan OÜ keskuses) 145.-
 • Kutsesobivuse hindamine 125.-
 • Kooliküpsuse hindamine (3-liikmeline meeskond) 115.-
 • Ettevõtete töökeskkondade sotsiaaltervishoidlike riskide kaardistamine ja töötajatele individuaalsete teenuskavade koostamine + meeskondlike ja üksikteenuste osutamine (teenuste hinnad kujunevad kokkuleppeliselt sõltuvalt ettevõtte töötajate hulgast, osutatavatest meeskondlikest ja üksikteenuste mahust ning osutamise sagedusest).
 • Eraisikute sotsiaaltervishoidlike riskide kaardistamine kodus, tööl, koolis, tervishoiu ja sotsiaalasutustes ning individuaalsete teenuskavade koostamine + meeskondlike ja üksikteenuste osutamine isiku soovitud asukohas (teenuste hinnad kujunevad kokkuleppeliselt sõltuvalt teenuste hulgast ja osutamise sagedusest).
Close Menu