Eraisik

Eraisikute sotsiaaltervishoidlike riskide kaardistamine kodus, tööl, koolis, tervishoiu ja sotsiaalasutustes ning individuaalsete teenuskavade koostamine + meeskondlike ja üksikteenuste osutamine isiku soovitud asukohas (teenuste hinnad kujunevad kokkuleppeliselt sõltuvalt teenuste hulgast ja osutamise sagedusest).

Ettevõte

Ettevõtete töökeskkondade sotsiaaltervishoidlike riskide kaardistamine ja töötajatele individuaalsete teenuskavade koostamine + meeskondlike ja üksikteenuste osutamine (teenuste hinnad kujunevad kokkuleppeliselt sõltuvalt ettevõtte töötajate hulgast, osutatavatest meeskondlikest ja üksikteenuste mahust ning osutamise sagedusest).

Üksikteenused

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Esmane vastuvõtt

 

Teisene vastuvõtt

 

Korduv vastuvõtt

 

Psühhiaater

 

 

75.- €

 

70.- €

 

65.- €

 

Psühholoog

 

 

65.- €

 

60.- €

 

55.- €

 

Füsioterapeut

 

 

60.- €

 

55.- €

 

50.- €

 

Sotsiaaltöötaja

 

 

60.- €

 

55.- €

 

50.- €

 

Tegevusterapeut

 

 

60.- €

 

55.- €

 

50.- €

 

Vaimse tervise
õde

 

 

60.- €

 

55.- €

 

50.- €

 

Lapsehoid

 

 

25.- €

 

20.- €

 

20.- €

           45 min./vastuvõtt (+ transpordikulu 0,30 eur/km kliendi asukohta sõidul)                                                                                                                                   Kokkuvõtete ja tõendite kirjutamine 5.-€/ lehekülg

Meeskonnateenused

Spetsialistide meeskonnateenuste hinnakiri                                                                                                                                  

      45 min./vastuvõtt

  • 3-liikmeline meeskond (Avertan OÜ keskusest väljaspool) 290.- €
  • 3-liikmeline meeskond (Avertan OÜ keskuses) 145.- €
  • Kutsesobivuse hindamine 125.- €
  • Kooliküpsuse hindamine (3-liikmeline meeskond) 115.- €

Eesti Töötukassa koostööpartnerluse kvalifitseerumise hinnakiri 2021.a

  • psühholoogiline nõustamine 45 min/ 50.-
  • sõltuvusnõustamine 45 min/50.-

Teenusele tulek vajab eelnevalt Eesti Töötukassa poolset kinnitust.