Sotsiaaltervise keskus Avertan on loodud eesmärgiga pakkuda sotsiaaltervise teenuseid era- ja äriklientidele, kes soovivad teadlikult panustada  oma isiklikku ja meeskonna sotsiaaltervise säilimisse ja parendamisse, et püsida võimalikult kõrge eani nii vaimselt kui füüsiliselt aktiivsed, omada ja hoida täisväärtuslikke perekondlikke, tööalaseid ja sotsiaalseid suhteid.

ÜLDEESMÄRK

Sotsiaaltervise keskuse Avertan teenuste osutamise fookus on suunitletud kliendikesksusele, osutamaks teenuseid just seal, kus klient veedab valdava osa oma argipäevast – olgu selleks töökoht, kodu, hoolekande-, tervishoiu- või sotsiaalasutus.

VISIOON

Sotsiaaltervise keskus Avertan on sotsiaalterviseteenuste kompetentsikeskus, mis osutab oskuslikke ja kvaliteetseid sotsiaalterviseteenuseid klientidele üleriigiliselt.

MISSIOON

Sotsiaaltervise keskuse Avertan missiooniks on tagada igale kliendile just temale sobivad ja eesmärgipärased sotsiaalterviseteenused.

PÕHIVÄÄRTUSED