Juhime elukriisidest taastumist, läbi:

  • Lootuse ja optimismi;
  • Elukogemust mõtestades;
  • Teavet hankides ja sõeludes;
  • Vaimse tervise eest hoolitsedes;
  • Teadmisega, kuidas saada paremaid teenuseid;
  • Igas eluetapis oma õiguste eest seistes ja sõna sekka öeldes;
  • Kultuuri ja elustiili juurde kuuludes;
  • Kohustusi ja eesmärke täites;
  • Lähisuhteid säilitades;
  • Pere, suguvõsa ja kogukonda hoides.
 

Kogemusnõustamise teenuse hinnakiri

 

Individuaalne / Pereteenus

40,00 €

Grupitöö (4-10)

15,00 € / in.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

1 tund /45 min kontaktkohtumist + 15 minutit dokumenteerimist.

 

Täpsem informatsioon kogemusnõustamisest

Eestis alustati kogemusnõustamise teema käsitlemist vähemalt 5-6 aastat tagasi. Esimest korda otsustati kogemusnõustamine kui teenus Sotsiaalhoolekandeseadusesse panna aastatel 2014 ja 2015 ning Sotsiaalhoolekandeseadus jõustus aastal 2016. Eestis on kogemusnõustamist defineeritud kui nõustamisviisi, mille käigus toimub sarnaste kogemustega inimeste vahel teadmiste vahetamine, mis annab kogemusliku emotsionaalse, sotsiaalse või praktilise toe inimesele, kes omab mõnda rasket haigust, on kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras

Eestis tunnustati ametlikult antud nõustamise vormi inimeste aitamise viisina alates 2014. aastast, kui Sotsiaalministeerium lõi esialgse kogemusnõustamise soovitusliku juhendi. Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-sotsiaalset-ja/või praktilist tuge. Mõistet „kogemusnõustamine“ kasutatakse ka eneseabivaldkonnas, kus eneseabiorganisatsiooni või -grupi liikmed kohtuvad kui võrdsed, et anda üksteisele vastastikust tuge ja abi. Sellistel juhtudel märgib kogemusnõustaja isikut, kellel ei ole tugiisikuna rohkem ekspertteadmisi kui nendel, kellele ta abi osutab ning omavahelistes suhetes on kõik võrdsed. Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamisealase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi. Oluline on konfidentsiaalsusnõue: kogemusnõustaja hoiab isiklikku infot enda teada. Inimestena oleme erinevad ja samale olukorrale või kriisile elus reageerime erinevalt. Samas aga võib loota, et see inimene, kes on kunagi sarnases raskes olukorras olnud, mõistab teist inimest ja tema probleeme paremini.