Sotsiaaltervise keskus Avertan on loodud eesmärgiga pakkuda sotsiaaltervise teenuseid era- ja äriklientidele, kes soovivad teadlikult panustada  oma isiklikku ja meeskonna sotsiaaltervise säilimisse ja parendamisse, et püsida võimalikult kõrge eani nii vaimselt kui füüsiliselt aktiivsed, omada ja hoida täisväärtuslikke perekondlikke, tööalaseid ja sotsiaalseid suhteid.  

MISSIOON

Sotsiaaltervise keskuse Avertan missiooniks on tagada igale kliendile just temale sobivad ja eesmärgipärased sotsiaalterviseteenused.

VISIOON

Sotsiaaltervise keskus Avertan on sotsiaalterviseteenuste kompetentsikeskus, mis osutab oskuslikke ja kvaliteetseid sotsiaalterviseteenuseid klientidele üleriigiliselt.

ÜLDEESMÄRK

Sotsiaaltervise keskuse Avertan teenuste osutamise fookus on suunitletud kliendikesksusele, osutamaks teenuseid just seal, kus klient veedab valdava osa oma argipäevast – olgu selleks töökoht, kodu, hoolekande-, tervishoiu- või sotsiaalasutus.

PÕHIVÄÄRTUSED

Professionaalsus – meie meeskonnas töötavad haritud ja kogenud spetsialistid
Kliendikesksus – meie meeskond on klientide jaoks, mitte vastupidi
Meeskonnatöö – spetsialistide fookus on alati klientidel ja nende probleemide lahendamisel
Innovaatilisus – rakendame julgelt praktikasse uusi metoodikaid, kuid võtame ka vastutuse nende tõhususe eest.
Inimene ennekõike – klient on meie jaoks eeskätt inimene ja isiksus.
Usaldusväärsus – oleme oma meeskonna ja klientide suhtes sõbralikult nõudlikud – loome usaldust, kuid ootame seda ka vastu

Close Menu