Sotsiaaltervise keskus

Sotsiaaltervise keskus Avertan on loodud eesmärgiga pakkuda sotsiaaltervise teenuseid era- ja äriklientidele, kes soovivad teadlikult panustada  oma isiklikku ja meeskonna sotsiaaltervise säilimisse ja parendamisse, et püsida võimalikult kõrge eani nii vaimselt kui füüsiliselt aktiivsed, omada ja hoida täisväärtuslikke perekondlikke ja tööalaseid suhteid.

Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus. Sihtrühm: vähenenud töövõimega isik (v.a kui töövõime puudub). Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
  • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
  • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud). 

Täpsem info: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

 

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset-sotsiaalset-ja/või praktilist tuge. Inimestena oleme erinevad ja samale olukorrale või kriisile elus reageerime erinevalt. Samas aga võib loota, et see inimene, kes on kunagi sarnases raskes olukorras olnud, mõistab teist inimest ja tema probleeme paremini.

Täpsem info: https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/kogemusnoustamine  

 

 

PÕHIVÄÄRTUSED

  • Professionaalsus – meie meeskonnas töötavad haritud ja kogenud spetsialistid
  • Kliendikesksus – meie meeskond on klientide jaoks, mitte vastupidi
  • Meeskonnatöö – spetsialistide fookus on alati klientidel ja nende probleemide lahendamisel
  • Innovaatilisus – rakendame julgelt praktikasse uusi metoodikaid, kuid võtame ka vastutuse nende tõhususe eest.
  • Inimene ennekõike – klient on meie jaoks eeskätt inimene ja isiksus.
  • Usaldusväärsus – oleme oma meeskonna ja klientide suhtes sõbralikult nõudlikud – loome usaldust, kuid ootame seda ka vastu.

Alusta oma teenustega varakult, et saaksid toetada oma tervislikku seisundit ning siirduda kiiresti tööellu tagasi. 

Võta meiega ühendust

Aadress

Tulika 19C
10613 Tallinn
Eesti

telefon

+372 5663 2777

E-post

info@avertan.ee

Lahtioleku ajad

E-R: 8:30 - 17:30
L-P teenuste osutamine kokkuleppel

Close Menu